Sözlükte "gazel" ne demek?

1. Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi.
2. Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından herhangi bir makamda gezinerek sesle yapılan taksim.
3. Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.

Cümle içinde kullanımı

O mecmuadaki gazelleri yüksek sesle okurken eski şiir lehçemizdeki beliğ ve rindane edaların zevkine varıyorum.
- Y. K. Beyatlı

Gazel kelimesinin ingilizcesi

n. gazelle, small antelope (of Africa and Asia)
n. lyric
Köken: Arapça